Om oss på Servicebyrån

Servicebyrån är ett Malmöbaserat företag som erbjuder service­ och städtjänster åt företag och privatpersoner. Vi ser det som vårt stora uppdrag att hjälpa företagskunder att fokusera på sin verksamhet och privatpersoner att få livspusslet att gå ihop. Låt oss ta hand om städning, markservice och liknande så får du tid över till annat.

Det ska vara enkelt för dig

För oss är service och kvalitet jätteviktigt. Alla våra uppdrag börjar med att lyssna på dig och förstå vad du som kund behöver. Sedan sätter vi samman en skräddarsydd lösning för ert företag. Därefter kommer det att flyta på utan att ni behöver tänka eller engagera er. Det är service för oss.

Trevlig och professionell personal

All vår personal har genomgått utbildning och initiering i våra metoder, kvalitetstänk och miljöpolicy. Du som kund ska känna dig trygg i att jobbet blir väl utfört, av trevlig personal som är införstådd i hur du vill ha saker och ting.

Allmänna Reklamationsnämnden

Servicebyrån AB följer Allmänna Reklamationsnämndens beslut och rekommendationer.

Här finns vi

Vi är för närvarande verksamma i Skåne och har kontor i Malmö och Ystad.

Socialt ansvarstagande

Generell policy för Servicebyrån AB:s sociala ansvarstagande:

  • Vi skall agera med hög moral och alltid arbeta seriöst gentemot kunder, personal och leverantörer. Vi skall följa gällande lagar och regler.
  • Vi har kollektivavtal.
  • Vi är medlemmar i Almega Serviceföretagen och arbetar enligt deras riktlinjer.
  • Vi ställer samma krav på underentreprenörer och leverantörer som på oss själva.
  • Vi skall förhindra och ta avstånd från alla typer av korruption och olaglig verksamhet.
  • Vi hanterar vår ekonomi enligt bokföringslagen.
  • Vi hanterar all dokumentation över kunder, personal och leverantörer med sekretess och tillräckliga rutiner för att skydda all data på företaget.