Kvalitetsledningssystem

Servicebyrån AB:s kvalitetsledningssystem skall säkerställa att vi uppfyller att våra kunders krav fastställs, dokumenteras och uppfylls. En kvalitetsplan upprättas för varje kund och som finns tillgänglig för både kunden och vår personal i respektive kundpärm.

Kvalitetsplanen skall innehålla kundernas krav och frekvenser på kvalitetsuppföljning, arbetsbeskrivningar och eventuella ritningar, kraven sammanställs i ett kundkort för respektive kund. Kundkortet skall innehålla kontaktinformation, arbetstider, plan för extraarbeten, övriga tjänster som ingår, översikt över planerade kundbesök, kundbesök kan vara driftsmöten, egenkontroller och kvalitetskontroller.

Kundfokus

Kvalitetsledningssystemet skall fokusera på företagets och kundernas mål för kvalité.

Kvalitetspolicy

Servicebyrån AB skall:

  • Leverera avtalad kvalité på ett professionellt sätt som inger förtroende hos våra kunder.
  • Tillhandahålla kompetent personal som försäkrar ett professionellt utförande av våra tjänster.
  • Utveckla våra tjänster och metoder för att möta de krav som ställs av våra kunder.
  • Utveckla vårt kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.
  • Se till att all personal är ansvariga i sitt dagliga arbete för att kvalitetspolicyn uppfylls.